פרויקט משפחות מארחות

 

בפנימייה שלנו חיים ומתחנכים חניכי וחניכות נעל"ה (נוער עולה לפני הורים)- תכנית בינלאומית לנוער איכותי בגילאי התיכון המגיע לארץ ללא הוריהם ממדינות ברית המועצות לשעבר.

לחלק מהחניכים והחניכות יש קרובי משפחה בארץ, אך חלקם נמצא כאן ללא קרובים או מכרים.

במסגרת פרויקט משפחות מארחות, הפועל כבר שנים רבות בהצלחה בפנימייה, מכניסות משפחות לביתן חניך או חניכה בכל שנה, ומעניקות לו בית חם. המשפחות המארחות מהוות חיבור משמעותי למדינת ישראל ולערכיה עבור חניכי נעל"ה שהוריהם מתגוררים במדינות רחוקות.

החיבור בין החניכים למשפחות המארחות משפיע לעיתים קרובות על רצונם להישאר בארץ גם שנים רבות אחרי התחנכותם בפנימייה.

במסגרת פרויקט זה המשפחות מתגייסות ומארחות את החניכים לסופי שבוע בתדירות של אחת לחודש ובערבי חג לאורך השנה.

משפחות וחניכים רבים נוהגים ליזום מפגשים נוספים מעבר לתאריכי האירוח הידועים מראש, ואנו מתרגשים לראות בכל שנה מחדש כיצד נרקמים קשרים מיוחדים ומשמעותיים בין המשפחות המארחות לחניכים.

 
 

עבור החניכים, הקשר עם המשפחות המארחות מסייע במגוון תחומי החיים ומקדם את יכולתם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם ואת ההזדמנויות העומדות בפניהם.

קשר מיטיב וקרוב זה בין החניכים למשפחות המארחות מקדם את התפתחותם הרגשית, הקוגניטיבית וההתנהגותית של החניכים. בני המשפחות המארחות מהווים מודל לחיקוי עבור החניכים וכן נותנים להם השראה לחיות חיים מלאי נתינה ועשייה חברתית.

את הקשר בין המשפחות המארחות לחניכים מלווה העובדת הסוציאלית של נעל"ה, אשר נמצאת בקשר רציף עם המשפחות והחניכים ומסייעת בתהליך ההסתגלות תוך מתן מענים לצרכים שעולים.

פעם או פעמיים בשנה מתקיים בפנימייה מפגש משותף למשפחות המארחות ולצוות, בו אנו שואפים ליצור פורום תומך לשיתוף ולמידה הדדית.

אנו מודים למשפחות המארחות שלנו בעבר ובהווה, אשר פותחות את הבית ופותחות את הלב לחניכים שלנו, ומזמינים משפחות נוספות להצטרף למשפחת אורט נתניה.